Giới thiệu

Trang nhằm chia sẻ kinh nghiệm của mọi người trong việc dậy dỗ con cái, các vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình, vợ chồng. Từ đó giúp mọi người có 1 kênh tốt tham khảo, học hỏi, giúp những người đang bức xúc nhận được phản hồi của mình, qua đó cùng có những phương án tích cực tháo ngỡ các vướng mắc gia đình, giúp con cái có được cách giáo dục tốt hơn, thông minh hơn. Bạn hay cùng chung sức trả lời thông qua phần "answer" trong mỗi câu hỏi hoặc chia sẻ các câu hỏi lên facebook để site có nhiều hơn kinh nghiệm của cộng đồng, giúp site là nguồn thông tin tốt cho nhiều gia đình nhé.
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...