Làm sao để giúp con học các môn nhanh hơn

+1 vote
Mình đang phân vân không biết làm thế nào để giúp con học các môn nhanh hơn
asked Nov 8, 2017 by huong (990 points) 131 views
  

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Cần giúp con hiểu bản chất của các phần trong môn học.
Xem con yếu phần nào, tập trung rèn luyện thêm cho con phần đó.
Có thể tìm thêm các tài liệu trực quan sinh động để giúp con rèn luyện thêm.
Ví dụ: con mình họp lớp 2, cháu còn thiếu vốn từ để nghe và đọc hiểu. Mình cho con làm thêm workbook (sách bài tập), ngoài ra cho cháu 
đọc những câu chuyện ngắn trong trang chuyên hỗ trợ học tiếng anh qua các câu chuyện, trò chơi như bristish council:
Giúp cháu học tập một cách vui vẻ và tự nhiên tiếng anh qua các câu chuyện, sau đó trả lời những câu hỏi phù hợp để rèn khả năng nghe, đọc, hiểu.
answered Nov 8, 2017 by an (870 points)
selected Nov 16, 2017 by huong
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...