Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu?

+1 vote
Mình chưa biết phải giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào, rất mong các bạn chia sẻ kịp thời giúp mình.
asked Dec 31, 2017 by an (870 points) 461 views
  

1 Answer

0 votes
Theo mình, nếu bạn là người chồng để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định việc mâu thuẫn là bình thường và gần như chắc chắn sẽ xẩy ra. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp nhận sự việc một cách tỉnh táo. Đồng thời bạn cần khách quan tiếp nhận thông tin, lắng nghe thông tin từ 2 phía và chưa vội kết luận điều gì. Sau khi đã hiểu vấn đề và khách quan tiếp nhận, phân tích, bạn nên có những lời khuyên đơn giản, dễ hiểu. Nếu là mâu thuẫn nhỏ, bạn có thể khuyên vợ bạn nên bỏ qua hoặc chiều bà, vì dù sao người trẻ tuổi cũng dễ dàng thay đổi hơn. Tuy nhiên cũng có trường hợp vọ bạn lại là người hay cố chấp hơn và mẹ bạn lại là người tỉnh táo và khách quan hơn. Trong trường hợp này, bạn nên nói chuyện với mẹ bạn, chia sẻ để mẹ bạn hiểu hơn về vợ bạn và có thể bỏ qua một số việc nhỏ, có thể thiết lập danh giới ít liên quan giữa những nguyên tắc mà mẹ bạn hoặc gia đình thường đặt ra như một ngày cần quét nhà mấy lần, bạn có thể nhờ mẹ bạn chia tầng ra theo khu vực sinh hoạt để dễ dàng dọn dẹp và xác định các quy tắc dọn dẹp khác nhau. Đối với việc lớn hơn, cần khách quan để xác định vấn đề nằm ở đâu, khi đó hỏi mẹ hoặc vợ bạn  có nhận thấy vấn đề đó không, chú ý cần luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh, nếu căng thẳng quá mức cần tìm cách dừng cuộc nói chuyện và nói chuyện riêng với từng người về góc độ khách quan mà bạn nhận được, qua đó có thể giúp cải thiện, hiểu hơn giữa mẹ bạn và vợ. Nếu vợ bạn sai nhiều hơn, vợ bạn cũng có thể nhận thấy điều đó thông qua việc chia sẻ chân thành, khách quan của bạn và ngược lại, qua đó sẽ giúp cải thiện tình hình.
answered Jan 3, 2018 by huong (990 points)
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...