Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu?

+2 votes
Mình chưa biết phải giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào, rất mong các bạn chia sẻ kịp thời giúp mình.
asked Dec 31, 2017 by an (950 points) 4,612 views
  

2 Answers

+1 vote
Theo mình, nếu bạn là người chồng để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định việc mâu thuẫn là bình thường và gần như chắc chắn sẽ xẩy ra. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp nhận sự việc một cách tỉnh táo. Đồng thời bạn cần khách quan tiếp nhận thông tin, lắng nghe thông tin từ 2 phía và chưa vội kết luận điều gì. Sau khi đã hiểu vấn đề và khách quan tiếp nhận, phân tích, bạn nên có những lời khuyên đơn giản, dễ hiểu. Nếu là mâu thuẫn nhỏ, bạn có thể khuyên vợ bạn nên bỏ qua hoặc chiều bà, vì dù sao người trẻ tuổi cũng dễ dàng thay đổi hơn. Tuy nhiên cũng có trường hợp vọ bạn lại là người hay cố chấp hơn và mẹ bạn lại là người tỉnh táo và khách quan hơn. Trong trường hợp này, bạn nên nói chuyện với mẹ bạn, chia sẻ để mẹ bạn hiểu hơn về vợ bạn và có thể bỏ qua một số việc nhỏ, có thể thiết lập danh giới ít liên quan giữa những nguyên tắc mà mẹ bạn hoặc gia đình thường đặt ra như một ngày cần quét nhà mấy lần, bạn có thể nhờ mẹ bạn chia tầng ra theo khu vực sinh hoạt để dễ dàng dọn dẹp và xác định các quy tắc dọn dẹp khác nhau. Đối với việc lớn hơn, cần khách quan để xác định vấn đề nằm ở đâu, khi đó hỏi mẹ hoặc vợ bạn  có nhận thấy vấn đề đó không, chú ý cần luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh, nếu căng thẳng quá mức cần tìm cách dừng cuộc nói chuyện và nói chuyện riêng với từng người về góc độ khách quan mà bạn nhận được, qua đó có thể giúp cải thiện, hiểu hơn giữa mẹ bạn và vợ. Nếu vợ bạn sai nhiều hơn, vợ bạn cũng có thể nhận thấy điều đó thông qua việc chia sẻ chân thành, khách quan của bạn và ngược lại, qua đó sẽ giúp cải thiện tình hình.
answered Jan 3, 2018 by huong (1,020 points)
0 votes

 

Nothing routs tidiness inside this period. That truly is very obvious just in the occasion there is shaving hair all over as well. This truly is the motivation behind why men need to be progressively clean shaved practically the majority of the evolving times. Also, there are endless manifestations when it has to do with shaving gear. 
 
For all intents and purposes everybody utilizes foil shavers, electric razors or in the least, twofold edged razors these days. These issues make it feasible for you obviously better outcomes. However they take the capability of scratching or cutting on the skin around then anyone's shaving. Prominently, people who have fragile skin formats experience the many. 
 
The typical solution for the majority of the scratches, wounds, rosy stains, alongside irritations is hustling by means of a peppermint immediately. Imagine a scenario in which, I will direct you to get a substantially more conservative however a hundred circumstances compelling system. 
 
Indeed, even regardless of what you assume while shielding from these sorts of wounds could be potential. That too, with all the ideal/ideally post-shaving astringent for skin that is touchy. Investigate the makes I am addressing this modest report of mine nearby the majority of the favorable circumstances and negatives entanglements and furthermore a clever acquiring manual.
answered May 15, 2019 by hardadispe (150 points)
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...