Làm thế nào dậy trẻ tăng khả năng sáng tạo

+2 votes
Mình biết sáng tạo là chìa khóa cho thành công sau này của mỗi con người. Và mình cũng rất hiểu muốn sáng tạo thì cũng cần bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng mình chưa có cách thức cụ thể để phát huy và rèn luyện tính sáng tạo của trẻ. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
asked Nov 30, 2017 by an (950 points) 408 views
  

1 Answer

+1 vote
Theo mình để tăng khả năng sáng tạo của trẻ bạn có thể thực hiện  các hoạt động sau:

1. Cung cấp nguyên liệu cho sự sáng tạo ở trẻ:

Nguyên liệu chính là thời gian, không gian sáng tạo (khu sếp logo, góc tường có thể sơn, hoặc một tòa nhà giấy hoặc gỗ có thể sơn tùy thích, các bút mầu để vẽ...

2. Khuyến khích trẻ giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau:

Khi thực hiện một việc, ngoài một cách duy nhất có thể khuyến khích trẻ thực hiện theo các cách khác mà vẫn đạt kết quả và có thể đạt kết quả nhanh hơn (tìm nhiều đường đi cho một đích đến). Ví dụ: các trò chơi tìm đường, khi trẻ giải toán tính toán có thể thực hiện tính theo các cách khác nhau, thứ tự thực hiện khác nhau cho cùng một việc.

3. Khuyên khích sự khác biệt:

Cho phép trẻ có những suy nghĩ khác nhau, người lớn cần khuyến khích và bình tĩnh trước những suy nghĩ khác của trẻ cho cùng một vấn đề mà người lớn cho là đúng hoặc hiển nhiên. Hỏi trẻ lý do xuất phát ý nghĩ đó, lắng nghe nếu đó là một suy nghĩ, giải pháp chính xác, thể hiện sự nghi nhận với quan điểm, giải pháp của trẻ. Nếu không hợp lý bạn có thể chỉ ra cho trẻ điểm không hợp lý để trẻ hiểu ra vấn đề.

4. Thực hiện các hoạt động sáng tạo

Có nhiều hoạt động kích thích sự sáng tạo đặc biệt như: vẽ tranh, xếp hình, gấp hình (theo các chủ đề đã có như những sách gấp hình), đọc truyện giúp tăng khả năng tưởng tượng làm nền tảng cho sự sáng tạo.
answered Dec 10, 2017 by linhson (370 points)
edited Dec 10, 2017 by linhson
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...