Làm thế nào để các bé sàn sàn tuổi nhau không tranh giành nhau ?

+1 vote
Nhà mình có 2 bé sàn sàn tuổi nhau cách nhau 3 tuổi, mình vẫn chưa biết cách giải quyết như thế nào khi các bé tranh giành nhau đồ chơi cũng như xem chương trình truyền hình, nhờ các bạn có kinh nghiệm chia sẻ giúp? Mình xin cảm ơn.
asked Nov 26, 2017 by namnt (130 points) 166 views
  

1 Answer

0 votes
Theo mình việc tranh giành đồ chơi ở các trẻ đặc biệt sàn tuổi nhau là việc rất bình thường. Bởi tâm lý ở tuổi trẻ nhỏ luôn có tâm lý sở hữu, ngay cả người lớn cũng có tâm lý sở hữu đồ của mình. Chính vì vậy việc giải quyết cơ bản phải xuất phát từ sự tôn trọng và công bằng. Đầu tiên hãy hỏi và khẳng định đồ chơi, vật đó thuộc quyền sở hữu của ai. Nếu là sở hữu của một trẻ, hãy xác định quyền sở hữu của trẻ đó. Sau đó bạn khuyến khích việc chia sẻ cùng chơi. Ví dụ: việc chia sẻ đồ chơi là rất đáng khen, con có muốn để em/chị/anh cùng chơi không? Hoặc các con có cách nào để cùng chơi không? Nếu bạn có cách hợp lý thì vấn đề được giải quyết. Nếu trẻ chưa biết bạn có thể gợi ý về lượt chơi cho các trẻ.
answered Nov 27, 2017 by linhson (330 points)
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...