Làm thế nào để dậy con trung thực?

+2 votes
Dậy trẻ trung thực luôn là điểu quan trọng và khó khăn, mình vẫn chưa biết cách nào có thể hướng dẫn để dậy bé nhà mình về tính trung thực, mong nhận được chia sẻ của các bạn.
asked Nov 16, 2017 by an (950 points) 377 views
  

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Để trẻ trung thực cũng như dậy trẻ các tính tốt khác đầu tiên bố mẹ cần làm gương cho trẻ.

Tránh những tình huống không đồng nhất trước sau, giữa các tình huống tương tự nhau.

Đồng thời khi trẻ mắc lỗi, bố mẹ cũng cần bình tĩnh tạo tâm lý an tâm, không hoảng sợ ở trẻ, từ đó trẻ mới có thể sẵn sàng nói sự thật. Khi không bố mẹ phát hiện trẻ không trung thực thông qua khả năng phát hiện sự bất đồng khi hỏi một số câu hỏi về vấn đề mà bạn đang quan tâm ở trẻ. Bạn có thể yêu cầu trẻ bình tĩnh và dành cho trẻ một khoảng thời gian để tự nhớ lại chuyện và yêu cầu trẻ tuyệt đối nói sự thật, sau một vài phút bạn sẽ sang nói chuyện lại với trẻ và khả năng bạn nhận được sự thật là rất cao. Nếu trẻ vẫn tiếp tục không chia sẻ sự thật, bạn sẽ tạm dừng nói chuyện với trẻ và lại tiếp tục cho trẻ thời gian suy nghĩ và sẽ nói chuyện vào ngày hôm sau... Bạn kiên trì, bình tĩnh thì sẽ nhận được sự thật và rèn luyện được cho trẻ trung thực.
answered Nov 23, 2017 by huong (1,020 points)
selected Nov 23, 2017 by an
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...