Những link hay hỗ trợ học tiếng anh cho trẻ là gì?

+2 votes
Mình cần các link hỗ trợ việc học tiếng anh cho cháu cấp 1,2 nhờ bố mẹ chia sẻ.
 
asked Nov 5, 2017 by an (950 points) 439 views
  

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Những trang web rèn luyện tiếng Anh chủ động hay dành cho cho người học nhỏ tuổi.
1.BBC Learning for Primary – All subjects/ BBC học tập ở bậc tiểu học - Tất cả các chủ đề
2.British Council – Learn English Kids/ Trẻ em học tiếng Anh
3.Cambridge Interactive Web Zone/ Trang tương tác Cambridge
www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children
4.ESL Galaxy& Games World/ Học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 & Thế giới trò chơi
5.English Club/ Câu lạc bộ tiếng Anh
6. ABC Fast Phonics/ Học phát âm nhanh chóng
 
answered Nov 5, 2017 by huong (1,020 points)
selected Nov 16, 2017 by an
  • Register
Welcome to Chia sẻ kinh nghiệm dậy con, chuyện gia đình, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...